Steel structure roof, K.Kanchalee’s Residence

 

หลังคา โครงสร้างเป็นเหล็กไวด์แฟรงค์ทำสีเทาเข้มกึ่งเงา โครงสร้างแต่ละมุมทำองศาเอียงไม่เท่ากัน ด้านบนกรุด้วยแผ่นมุงหลังคาโพลีคาร์บอเนตแบบหนาพิเศษ

08 07Comments are closed.