Stair handrails, Phetchaburi

 

ราวบันไดทางขึ้นหน้าบ้าน เหล็กผสมไม้ โครงสร้างหลักเป็นเหล็กแฟลตบาร์และมีเหล็กกลมเป็นตัวซอยแนวนอนเพื่อเพิ่มรายละเอียดของเส้นให้กับราวบันไดทางขึ้นหลัก ความยากของราวบันไดรูปแบบนี้คือเรื่องของการตั้งองศาของเสาแนวตั้งซึ่งไม่ตั้งฉากกับขั้นของบันได

ราวกันตกระเบียง โครงสร้างเหล็กกรุด้วยแผ่นอลูมิเนียมแบบโปร่งแสงสามารถมองทะลุเห็นวิวทิวทัศน์ภายนอกได้ ราวจับด้านบนเป็นไม้Comments are closed.